PŘEDMĚTEM MÉ ČINNOSTI JE OCEŇOVÁNÍ MOVITÉHO MAJETKU V SORTIMENTU:
• Zemědělské stroje
• Dílenské stroje a zařízení
• Motorová vozidla a stavební stroje
• Skladové zásoby
• Restituční nároky


Znalecké posudky vypracovávám pro potřeby finančních institucí, PČR, soudů, a fyzických a právnických osob.Posudky vypracovávám podle znaleckého standardu č. I a jeho dodatku 1/A, 1/B doporučeného ÚSTAVEM SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ PŘI VUT V BRNĚ.

2009 Copyrigth Ing. Stanislav Leinveber. Všechna práva vyhrazena.