CENÍK:
Cena znaleckého posudku sestává z:

Cena za dopravu kalkulovaná dle ujetých km : 6 Kč/km
Informační cena za provedení posudku osobního automobilu: 1500 Kč
Informační cena za provedení posudku nákladního automobilu / autobusu: 2000 Kč
Soubor strojů a zařízení, ostatní služby : cena dohodou2009 Copyrigth Ing. Stanislav Leinveber. Všechna práva vyhrazena.